Diagnostyka i terapia wad postawy

Prowadzący: mgr Ewa Baranowska.

Cena: 730 zł

Wpisowe: 200 zł

Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych

Kurs „Diagnostyka i terapia wad postawy”

skontaktuj się z nami w sprawie terminu

Szkolenie z zakresu diagnostyki i prawidłowej oceny postawy. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przedstawiające pracę z dzieckiem/grupą dzieci.
Celem szkolenia jest diagnostyka zaburzeń strukturalnych oraz funkcjonalnych w układzie, nauka doboru prawidłowych technik pracy przy każdej wadzie, nauka nowych korekcyjnych wzorców postawy oraz zależności wynikające z nieprawidłowego napięcia mięśniowego oraz biomechaniki ciała, w wyniku której kształtuje się nasz postawa.
Wykorzystanie terapii oddechowej w kształtowaniu prawidłowej postawy. Przedstawienie możliwości bezpiecznej i prawidłowej terapii w zajęciach grupowych, indywidualnych oraz autoterapii w domu. Zastosowanie terapii przy użyciu sprzętu oraz wykorzystanie elementów Jogi dla dzieci w zajęciach grupowych. W trakcie warsztatu praca z pacjentem.

Zadaniem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem w każdej wadzie postawy w: przedszkolach, szkołach, centrach rozwoju dziecka, placówkach zajmujących się wadą postawy.

–> Zapisz na kurs <–