Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/majki/domains/neuro-rehabilitacja.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/majki/domains/neuro-rehabilitacja.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571 Regulamin |

Regulamin

Centrum Neurorehabilitacji organizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie warsztatów zamieszczonych na stronie w zakładce szkolenia.


1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje formularz zgłoszeniowy, wpłata zaliczki na konto oraz przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Wpłatę zaliczki należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni osoby, które nie dokonały przelewu zostają skreślone z listy uczestników kursu.

2. Pozostałą kwotę za kurs należy uiścić do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Centrum Neurorehabilitacji.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs w przypadku poinformowania organizatora kursu:
a) W razie rezygnacji od momentu zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu Centrum Neurorehabilitacji potrąca koszty manipulacyjne w wysokości 100zł,
b) W przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50 % sumy wpłaconej na kurs,
c) W terminie krótszym niż 4 tygodnie potrąca się 100% sumy.
Istnieje możliwość wykazania uczestnika zastępującego nieobecną osobę na kursie. W przypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim istnieje możliwość uczestniczenia w kursie w innym terminie.

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu w przypadku odwołania kursu ze względu na zbyt mała liczbę uczestników, o czym uczestnik zostanie poinformowany wcześniej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od prowadzącego szkolenie. W przypadku odwołania kursu uczestnik otrzyma zwrot w 100% wpłaconej kwoty.

6. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w kursie oraz poczęstunek.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz