Rehabilitacja Wzroku

Terapia widzenia ma na celu rozwijanie podstawowych czynności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja wzroku, lokalizowanie bodźca, śledzenie przedmiotu) a także pobudzanie do widzenia, kształtowanie pamięci wzrokowej i mobilizację układu nerwowego do koordynacji wzroku.

Terapia jest skierowana do dzieci, mających problem z fiksacją wzroku, oceną otoczenia, śledzeniem zabawek. Takie zaburzenia bardzo często spowodowane są nadmiernym lub obniżonym napięciem mięśni w okolicach gałki ocznej- bardzo często dotyczą wcześniaków.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz